Kaasmakerij van Weydeland in 2030 klimaatpositief!

Een innovatieve stap op het gebied van klimaat. De Kaasmakers van Weydeland Kaas; CONO Kaasmakers spreekt als eerste zuivelorganisatie in Nederland de ambitie uit om in 2030 met haar hele kaasketen klimaatpositief te zijn. Hiermee bevestigt de boerencoöperatie haar toonaangevende rol op het gebied van duurzaamheid.

Duurzame speler

Als merkenbouwer en relatief kleine speler in de zuivel heeft CONO al jaren een gedegen duurzaamheidsbeleid. In 2002 was CONO de eerste met een premie voor weidegang, gevolgd door de introductie van het duurzaamheidsprogramma Caring Dairy in 2009 voor verduurzaming op het boerenerf. Sinds 2020 is de CONO kaasmakerij klimaatneutraal gecertificeerd. Duurzaamheid zit bij CONO in de genen en klimaatpositief is de volgende ambitieuze stap om de continuïteit voor volgende generaties te waarborgen.

Klimaatdoelen

In aanvulling op de Europese richtlijnen, zijn er door de overheid doelen gesteld waar Nederland moet staan in 2030 en in 2050. Deze doelstellingen bevatten richtlijnen voor CO2 reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Klimaatpositief gaat nog een stukje verder. Het betekent dat je ook CO2 uit de lucht haalt door bijvoorbeeld bomen te laten planten of CO2 in de bodem vast te leggen. CONO wil betrokken zijn en dichtbij de maatschappij staan, en ze zijn ons er van bewust dat de klimaatverandering een grote uitdaging is. De urgentie om stappen te zetten is groot.

Klimaatpositief, een motiverende ambitie

De kaasmakerij van CONO is nu al klimaatneutraal en daar zijn we best een beetje trots op. CONO committeert zich nu aan de ambitie om in 2030 met haar hele kaasketen klimaatpositief te zijn; van koeienbek tot winkelrek. Voorzitter Raad van Bestuur Evert Kremer: “Dat gaan we samen met onze leden doen. De kracht van onze coöperatie is dat we alle kennis en kunde van generaties veehouders en kaasmakers inzetten om de hoogste kwaliteit kaas te maken en continu te verduurzamen. Ook effectieve CO₂ compensatie projecten starten we zo dichtbij als mogelijk en indien nodig verder weg. Daarbij stellen we blije koeien, blije boeren en blije aarde centraal, dus de koeien blijven buiten grazen en samen met onze boeren geven we verdere invulling aan onze ambitie.”

Echte stappen maken

En hoe word je klimaatpositief? Dat is natuurlijk niet zo eenvoudig, dat gaat CONO in stappen doen. Het duurzaamheidsprogramma Caring Dairy behelst 18 indicatoren om onze boerderijen te verduurzamen, waarvan er veel van invloed zijn op onze klimaatscore. Daarnaast gaan we verder met het verduurzamen van onder andere transport, kaasmakerij en verpakkingen. Algemeen directeur Wim Betten: “Ambitie uitspreken is een mooi ding. Dat zouden meer mensen moeten doen. Ik twijfel er niet aan dat we met onze generaties aan kennis en vakmanschap ook deze klus gaan klaren. Dat zal niet altijd even makkelijk zijn. Maar als we klimaatpositief willen zijn dan gaat dat linksom of rechtsom gebeuren. We gaan luisteren naar onze leden en onze omgeving. We gaan actief aan de slag met innovatieve projecten die onze CO2 uitstoot verminderen of vastleggen. Nogmaals, het begint met een ambitie en dat is misschien een drupje, als iedereen ambitieus aan de slag gaat, dan kan een drup een flinke bui worden.”

Persbericht gepubliceerd op 29-04-2021 door CONO Kaasmakers.